Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Twoją przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Twoją przyszłość.

GHB.PL - UENasza firma wdrożyła innowacyjny system B2B integrujący procesy biznesowe GHB Sp. z o.o. ze współpracującymi ze sobą partnerami.

Grupa Handlo – Budowa Sp. z o.o. dnia 19.04.2013 roku podpisała stosowną umowę z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i otrzymała dotację z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania 8.2 . Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Projekt umożliwił budowę i wdrożenie elektronicznego systemu B2B, służącego optymalizacji procesów biznesowych pomiędzy firmą GHB Sp. z o.o., a  jej kooperantami z branży budowlanej. Podstawowym zadaniem inwestycji było usprawnienie procesu organizacyjnego składania zamówień i ograniczenie kosztów tych wszystkich etapów zawierania transakcji, jakie zachodzą w przypadku tradycyjnego modelu działalności.

Więcej o Programie Innowacyjna Gospodarka.Facebook