Blog > Bloczek SOLBET, okiem eksperta z hurtowni Stal-Bud

26 marca 2013

Bloczek SOLBET, okiem eksperta z hurtowni Stal-Bud

Bloczek z betonu komórkowego SOLBET produkowany w Kolbuszowej jest wyrobem o najwyższych właściwościach ekologicznych. Spełnia wymagania normy PN-EN 771-4:2003 oraz posiada europejski znak CE. Beton komórkowy posiada bardzo dużą liczbę porów wypełnionych powietrzem co sprawia, że jest lekki a w efekcie daje wysoką izolacyjność.

Głównym składnikiem wykorzystywanym do produkcji betonu komórkowego jest piasek z  dużą ilością kwarcu, wapień, cement, woda oraz śladowe ilości proszku lub pasty Al. Składniki te w zetknięciu z wodorotlenkiem wapnia powodują wytworzenie porowatej struktury, która sprawia, że ściany „oddychają”. Dobre właściwości akumulacji ciepła czynią dom niewrażliwym na zmiany temperatury, co powoduje, że panuje w nim miły i przytulny mikroklimat.

Beton komórkowy to materiał o ogromnych walorach ekonomicznych, umożliwiający uzyskanie znaczących oszczędności energii cieplnej. Również koszty: transportu, wznoszenia ścian i montażu instalacji są niższe w porównaniu z innymi materiałami ściennymi.

SOLBET KOLBUSZOWA S.A. produkuje bloczki o długości 59 cm, wysokości 24 cm i szerokości od 6 cm do 42 cm. Natomiast gęstość objętościowa betonu komórkowego waha się od 400 do 700 kg/m3.   Dzięki właściwościom termoizolacyjnym połączonym z odpowiednią wytrzymałością betonu komórkowego, można wykonywać ściany jednorodne (bez warstwy materiału izolacyjnego) spełniające funkcję Bloczek SOLBET - materiały budowlanenośną i izolacyjną.

Z odpowiednio wykonanych bloczków o dużej dokładności wymiarowej przy zastosowaniu tzw. zaprawy klejowej, możliwe jest wznoszenie jednowarstwowych murów o grubości:
•    36 cm i współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,29 [W/(m2 * K)],
•    42 cm i i współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,25 [W/(m2 * K)].

Bloczek SOLBET w hurtowni STAL-BUD

W standardowej ofercie firmy P.P.H.U. „STAL – BUD” występują bloczki o gęstości objętościowej betonu równej 600 kg/m3 oraz wymiarach: 24*24*59 cm i 24*12*59 cm. Na życzenie klienta realizujemy również zamówienia na bloczki o innych wymiarach oraz gęstościach oferowanych przez SOLBET KOLBUSZOWA.

Oferta cenowa bloczków z betonu komórkowego znajduje się na stronie www.ghb.pl

Szczegółowa oferta naszej firmy znajduje się na stronie: www.stalbud.firmy.netFacebook