Blog > Jaki komin wybrać? – cz.2 – Ważne wskazówki

23 sierpnia 2013

Jaki komin wybrać? – cz.2 – Ważne wskazówki

W części pierwszej omówiliśmy podział kominów. Dziś zamieszczamy kilka wskazówek, o których powinniśmy pamiętać podczas wyboru i zakupu.

POMOC PROFESJONALISTY

Przy wyborze komina, należy skorzystać z porady kominiarza lub firm profesjonalnie zajmujących się techniką kominową. Sprawa jest zbyt poważna by polegać wyłącznie na własnej wiedzy, aczkolwiek warto ją mieć, aby w ogóle wiedzieć o czym mowa.

TYP I MODEL

O tym jaki komin kupimy należy zdecydować jak najwcześniej, najlepiej w trakcie projektowania systemu ogrzewania czy wentylacji. Te elementy będą na co dzień współpracowały ze sobą, dlatego muszą być odpowiednio dopasowane.

Należy również pamiętać, że ceny paliw dość często ulegają zmianie, dlatego największym problemem dla projektanta jest określenie rodzaju komina, który będzie inwestycją opłacalną nie tylko w momencie tworzenia projektu. Ostateczną decyzję powinniśmy podjąć wspólnie z projektantem.

KOCIOŁ

Zwróćmy uwagę na rodzaj kotła z którym „współpracował będzie komin” oraz na jego parametry. Szczególnie istotne jest, czy mamy do czynienia z tzw. suchym trybem pracy komina, czy mokrym.

Mokry tryb pracy – występuje w przypadku odporowadzania spalin z niskotemperaturowych, gazowych kotłów c.o., oraz kotłów kondensacyjnych, gdzie temperatura spalin zawarta jest w przedziale 80 °C -160 °C,

Suchy tryb pracy – występuje w przypadku odprowadzania spalin z palenisk na paliwo stałe, gdzie temperatura spalin jest wyższa niż 160 °C

DOKUMENTACJA

Warto uważnie przejrzeć dokumentację techniczną oraz dokumenty zezwalające na wprowadzenie danego wyrobu do obrotu. Mam tu na myśli przede wszystkim:

– aprobatę techniczną
–  czyli pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania

– deklaracja zgodności
– czuli dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej.

KALKULACJA KOSZTÓW

Mając do wyboru kilka gotowych wariantów, weźmy pod uwagę wydatki na materiały, robociznę i wykończenie.

Jeśli wymieniamy komin w domu, który już fizycznie istnieje, trzeba liczyć się z ewentualnymi kosztami innych robót dostosowujących konstrukcję domu do konkretnego rodzaju komina (np. fundamentowanie, izolacja termiczna).Facebook