Blog > Chcesz budować dom na działce rolnej? Zobacz co Cię czeka cz.1

2 września 2015

Chcesz budować dom na działce rolnej? Zobacz co Cię czeka cz.1

Poszukując działki pod dom często stajemy przed dylematem, czy warto inwestować w grunty o charakterze rolnym. Na co musimy być gotowi, chcąc budować na takiej nieruchomości?

Chcesz wybudować dom na działce rolnej - ghb - hurt. bud.Na początek warto wiedzieć, że prawo do zabudowy działki rolnej ma jedynie rolnik. Jeżeli nie należymy do tej grupy zawodowej, mamy dwie możliwości. Dziś omówimy wariant pierwszy czyli odrolnienie. Niestety nie będzie łatwo.

Konieczna będzie zmiana  przeznaczenia terenu z działki rolnej na nierolniczą, która wymaga zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli takiego planu nie ma, ustalenia warunków zabudowy. Proces ten jest czasochłonny i powinniśmy liczyć się z tym, że może ciągnąć się miesiącami.

Wniosek nr 1

Powinniśmy zacząć od złożenia w urzędzie gminy/miasta wniosku o zmianę przeznaczenia gruntu rolnego. Największe szanse na wdrożenie zmian mamy, jeśli grunty rolne są niskiej jakości (klasa IV – VI) lub są sklasyfikowane jako nieużytki. Jak głosi Ustawa o ochronie gruntów leśnych i rolnych:

„…na cele nierolnicze mogą zostać przeznaczone przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji jako nieużytki, a w sytuacji ich braku inne grunty o najniższej przydatności rolniczej.”

Grunty klasy IV, V i VI pochodzenia mineralnego nie wymagają odrolnienia, gdyż i tak są przeznaczone na cele nierolne.

Odrolnienie ziem o lepszej charakterystyce (klasa I-III), do niedawna było możliwe wyłącznie za zgodą ministra rolnictwa, a szansa na jej uzyskanie była znikoma. Teraz jest nieco łatwiej, ale tylko jeśli:

1) powierzchnia odralnianej działki nie przekracza 0,5 ha bez względu na to, czy stanowi jedną całość, czy też kilka odrębnych części.
2) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy;
3) odralniana ziemia znajduje się w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej;
4) grunt ma być położony w odległości nie większej niż 50 m od drogi publicznej;

Wniosek nr 2

Jeżeli wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu zostanie pozytywnie rozpatrzony, czas… złożyć kolejny 🙂 Tym razem musimy postarać się o wyłączenie działki z produkcji rolnej. Wniosek (zobacz przykładowy) powinniśmy złożyć w wydziale geodezji i gospodarki nieruchomościami starostwa powiatowego. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej musi być załatwione przed złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę.

Przedstawione powyżej rozwiązanie, nie jest jedyną opcją umożliwiającą „nie-rolnikowi” zamieszkanie na działce rolnej, ale o tym za tydzień, w części drugiej.

 

 

 Facebook