Blog > Brytyjski beton chłonący wodę

17 września 2015

Brytyjski beton chłonący wodę

W obliczu postępującej urbanizacji zmniejsza się powierzchnia obszarów zielonych, przybywa natomiast miejsc pokrytych materiałami o niskiej przepuszczalności. Na terenach miejskich tylko 10% opadów jest wchłanianych przez grunt. W czasie zwiększonych długotrwałych opadów może to prowadzić do podtopień i zalań, gdyż systemy kanalizacyjne mają ograniczoną przepustowość. Brytyjska firma Tarmac, znalazła skuteczne rozwiązanie tego problemu.

beton chłonący wodę 2 - ghb_pl - mat.budowlaneWedług danych prezentowanych przez Tarmac, dwie trzecie zalań wywołanych powodzią, która dotknęła wyspy w 2007 roku, nie była spowodowana przez falę powodziwową, tylko przez wodę spływającą z chodników, placów, parkingów itp., a także wypływającą z przepełnionych kanalizacji. Brytyjski producent zaproponował antidotum w postaci specjalnej mieszanki betonowej Topmix Permeable, której chłonność jest znacznie większa od większości stosowanych aktualnie rozwiązań, Poniższy film prezentuje imponujące działanie nawierzchni wykonanej z materiału firmy Tarmac. Sami zobaczcie.

Z tego co widać na stronie internetowej Tarmac, na ten moment zakup materiału jest możliwy w obrębie Wysp Brytyjskich. Biorąc pod uwagę fakt, że podtopienia i powodzie to problem o zasięgu globalnym, jest szansa, że firma rozszerzy działalność.

Informacja o betonie Topmix Permeable na stronie Tarmac.Facebook